https://turkmensport.com/habarlar/yklym-yaryslaryndaky-sowsuz-netijeler-turkmen-klublaryny-afk-nyn-cl-den-mahrum-etdi/OcxzcgnwKSjziKY.jpg

Aziýanyň klublaýyn ýaryşlaryndaky şowsuz netijelerden soňra Türkmenistan AFK-nyň Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn tapgyryna wekil ýollamak mümkinçiligini elden gidirdi. Şeýlelikde, häzirki ýagdaýa görä, Türkmenistanyň çempiony yklymyň birinji derejeli klublaýyn ýaryşyna gönüden-göni gatnaşyp bilmez. Muny AFK-nyň täzelenen klublaýyn reýtingi görkezýär.

AFK kubogy ― 2022-de «Altyn asyr» bilen «Köpetdagyň» şowsuz çykyş edendigini ýatladýarys. AFK-nyň «Günbatar» sebitinde Kuweýt bilen ornuny çalşyp, 11-nji basgançaga düşen Türkmenistan yklymyň klublaýyn ýaryşlary üçin mümkinçilikleriň birnäçesini elden gidirdi.

AFK-nyň Çempionlar ligasynyň düzgünnamasyna laýyklykda, reýtingde 11-nji orny eýeleýän döwletiň çempiony toparçalaýyn tapgyra gatnaşmak üçin bir sany saýlama duşuşygyny geçirmeli bolar. Bu bolsa Türkmenistanyň reýtingdäki häzirki ýagdaýyna degişlidir.