https://turkmensport.com/habarlar/turkmenistanyn-futbol-cempionatynyn-4-nji-tapgyrynyn-dususyklarynyn-eminleri-bellenildi/1RcRWzgTSkwFq71.jpg

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler bölümi futbol çempionatymyzyň 4-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

4-nji tapgyryň duşuşyklary:

16.08.2022 ý. (sişenbe)

“Energetik” – “Aşgabat”

Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 17:45

Duşuşygyň emini: N.Garajaýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: E.Annamyradow (Balkanabat ş.), A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Ýolöten ş.)

Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)

“Nebitçi” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:15

Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: R.Ereşow (Türkmenabat ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)

“Ahal” – “Şagadam”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:00

Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: I.Kurambaýew (Daşoguz ş.), Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: M.Öwezdurdyýew (Mary ş.)

“Altyn Asyr” – “Köpetdag”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Aşgabat ş.; Büzmeýin etr.)

Başlanýan wagty: 18:00

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)