https://turkmensport.com/habarlar/karolina-sdelaet-cernuyu-formu-osnovnoi/pLOPJ5NAsWYnxD5.jpg

«Karolina» hokkeý toparynyň esasy lybasy mundan soň gyzyl däl-de, ak reňkde bolar.

«Sportslogos.net» tarapyndan berilýän habara görä, «Harrikeýns», toparyň öz meýdanynda geýjek gara lybaslaryny taýýarlady. Lybaslaryň dizaýnynda başga-da käbir üýtgeşmeler göze ilýär.

Şeýlelikde, täze möwsümden başlap, gözümiz öwrenişen toparyň gyzyl lybaslaryny görmeris.