https://turkmensport.com/habarlar/jo-joys-usigi-yenjekdigine-ynanyar/AX4IWLiKvJ31fSA.jpg

Jo Joýs WСB-niň ýarym professional ligasynda Aleksandr Usik bilen bolan tutluşykdaky tejribesi barada gürrüň berdi:

«Usik bilen tutluşyk geçirenimizde, meniň 10 ýyla golaý baý tejribäm bardy. Men çep el bilen üstünlikli hüjümleri geçirdim. Eger biz professional ligada tutluşsak, bu tutluşyk 12 döwe çekip biler. Ýöne taýýarlyk üçin köpräk wagt gerek bolar.

Men Usige köp urgy geçirip biljekdigimi bilýärin. Eger indi onuň bilen tutluşyk geçirmeli bolsam, etjegimi bilýärin. Men ony saklap, iň bolmanda, ýeňip bilerin diýen tama:da».