https://turkmensport.com/habarlar/hasbik-mahacyewe-goldaw-berdi/NymtrSJJeCle7bZ.jpg

Blogçy Hasbulla Magomedow jemgyýetçilik torlaryndaky hasabynda Islam Mahaçýewe goldaw berdi.

Bu babatda ol: «Islam, tutluşyga wagt az galdy. Türgenleşigi gowşatmaň. Enşalla, guşak nesip eder» diýip, ol Mahaçýewiň suratyny paýlaşdy.

Islam Mahaçýewiň Çarls Oliweýra bilen tutluşygynyň 22-nji oktýabr güni geçiriljekdigini ýatladýarys.