https://turkmensport.com/habarlar/golden-steytin-bas-talimcisi-salah-bilen-dususdy/KvzeT7ro1nJO2Qx.jpg

«Golden Steýtiň» baş tälimçisi Stiw Kerr «Liwerpulyň» Kirkbidäki okuw merkezine baryp gördi.

Iňlis futbol klubunyň hüjümçisi Muhammet Salah, oýunçy we tälimçi hökmünde NBA-nyň birnäçe gezek çempiony bilen bilelikde surata düşdi.

Suratda müsürli oýunçynyň topardaşy Wirjil wan Deýk we Trent Aleksandr-Arnold hem bar.