https://turkmensport.com/habarlar/dortmund-taze-mowsum-ucin-niyetlenen-koynekcelerini-gorkezdi/H53lkhi1hbd5xMd.jpg

"Borussiýa Dortmund" indiki möwsüm üçin niýetlenen köýnekçesini görkezdi.

Köýnekçe "Dortmundyň" adaty sary we gara reňklerinden emele gelipdir.

Köýnekçeleriň öň tarapynda hemaýatkäriň nyşany bilen kesilen gara dik zolaklar bar.

"Dortmundyň" tehniki hemaýatkäri "Pumadyr".

Çeşme we surat: bvb.de