https://turkmensport.com/habarlar/bundesligada-in-sonky-orunda-baryan-topar-bas-talimci-tapdy/ov4SCVs4ffodwkj.jpg

«Bohum» baş tälimçisini çalyşdy. Bu barada klubuň resmi saýtynda habar berildi.

Topara Niderlandlaryň «Witessinden» gelen Tomas Leç ýolbaşçylyk eder.

54 ýaşly nemes hünärmeni «Bohum» bilen iki ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol şu aýyň başynda işinden boşadylan Tomas Raýsyň ornuny tutdy.

«Bohum» geçen ýedi tapgyrda alty ýeňlişden we bir deňlikden soň, Bundesligada soňky orunda durýar.