https://turkmensport.com/habarlar/apple-rassmatrivaet-vozmoznuyu-pokupku-mancester-yunaited/X0yQlOGewHML3sH.jpg

Amerikanyň IT kompaniýasy «Apple» iňlis kluby «Mançester Ýunaýtedi» satyn almak mümkinçiligini öwrenýär.


Çeşmäniň habaryna görä, baş direktor Tim Kuk «Mançester Ýunaýtedi» satyn almagy göz öňünde tutýar. Mundan başga-da, ol klubuň satuwyna gözegçilik edýän banklar bilen gepleşiklere başlamakçy.

«Mançester Ýunaýtediň»  häzirki eýeleri Gleýzer maşgalasy satuwdan 9,6 milliard ýewro gazanmak isleýär. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda kluby beýle mukdarda satmagyň mümkin däldigi aýdylýar.

Gleýzerler 2005-nji ýylda «gyzyl şeýtanlary», takmynan, 800 million dollara satyn aldylar.

Häzirki wagtda 16 tapgyrdan soň «Mançester Ýunaýted» 26 utuk bilen Premýer-liganyň sanawynda bäşinji orunda durýar.
Çeşme: dailystar.co.uk