https://turkmensport.com/habarlar/altyn-asyr-hem-de-kopetdagyn-afk-nyn-kubogy-2022-nin-toparcalayyn-baslesiginde-cykys-etjek-wagtlary-belli-boldy/h3Yqji6E4SXtZoX.jpg

Ozal habar berşimiz ýaly, paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” hem-de “Köpetdag” toparlary AFK-nyň Kubogy – 2022-niň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş ederler. Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony “Altyn Asyr” Merkezi Aziýa sebitiniň “E” toparçasynda “SSKA-Pamir” (Täjigistan), “Sogdiana” (Özbegistan) hem-de “Neftçi” (Gyrgyz Respublikasy) toparlary bilen bäsleşer. Bu toparçanyň duşuşyklary 24 — 30-njy iýun aralygynda merkezleşdirilen görnüşinde Duşenbe şäherinde geçiriler.

Geçen möwsüm futbol çempionatymyzy dördünji orunda tamamlan “Köpetdagyň” garşydaşlary Gyrgyz Respublikasynyň “Dordoý” hem-de Täjigistanyň “Hujand” toparlary bolar. Merkezi Aziýa sebitiniň “F” toparçasynyň duşuşyklary 24 — 30-njy iýun aralygynda merkezleşdirilen görnüşinde Bişkek şäherinde geçiriler.

Geçiriljek duşuşyklaryň netijesinde her toparçanyň ýeňijisi AFK-nyň sebit bäsleşiginiň aýgytlaýjy duşuşygynda güýç synanyşmaga mümkinçilik alarlar.

Ýaryşyň tertibi AFK-nyň resmi web sahypasynda çap edildi.

“F” toparça (geçirilýän ýeri: Duşanbe, Täjigistan)

1-nji tapgyr, 24-nji iýun (anna)

19:00 (Aşagabat wagty) “Sogdiana” (Özbegistan) – “Neftçi” (Gyrgyz Respublikasy)

22:00 “Altyn Asyr” (TÜRKMENISTAN) – “SSKA-Pamir” (Täjigistan)

2-nji tapgyr, 27-nji iýunda (duşenbe)

19:00 “Neftçi” (Gyrgyz Respublikasy) – “Altyn Asyr” (TÜRKMENISTAN)

22:00 “SSKA-Pamir” (Täjigistan) — “Sogdiana” (Özbegistan)

3-nji tapgyr, 30-njy iýun (penşenbe)

19:00 “Sogdiana” (Özbegistan) — “Altyn Asyr” (TÜRKMENISTAN)

22:00 “SSKA-Pamir” (Täjigistan) — “Neftçi” (Gyrgyz Respublikasy)

“E” toparça (geçirilýän ýeri: Bişkek, Gyrgyz Respublikasy)

1-nji tapgyr, 24-nji iýun (anna)

19:00 “Köpetdag” (TÜRKMENISTAN) — “Hujand” (Täjigistan)

2-nji tapgyr, 27-nji iýunda (duşenbe)

19:00 “Dordoý” (Gyrgyz Respublikasy) — “Köpetdag” (TÜRKMENISTAN)

3-nji tapgyr, 30-njy iýun (penşenbe)

19:00 “Hujand” (Täjigistan) — “Dordoý” (Gyrgyz Respublikasy)