https://turkmensport.com/habarlar/afk-kubogy-ugrundaky-yarysda-kopetdagyn-talimcisi-dmitriy-korz-bolar/hlGK5sddpR5wvqi.jpg

“Köpetdag” Dmitriý Koržy AFK kubogy ugrundaky ýaryşda toparyň täze baş tälimçisi hökmünde resmi taýdan yglan etdi. Bu barada Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň resmi web sahypasynda habar berildi.

Dmitriý Mihaýlowiç Korž 1971-nji ýylda doguldy. Ol Aşgabadyň “Köpetdagynda” 1989-njy ýyldan 1992-nji ýyla çenli (SSSR çempionatynyň ikinji ligasynda) we 1992-nji ýyldan 1995-nji ýyla çenli Türkmenistanyň çempionatynda oýnady.

Korž 1996-njy ýyl möwsümini Russiýada geçirdi. Ol “Uralan” we “Lokomotiw” (Çita) toparlarynyň düzüminde birinji ligada oýnady. 

Soňra “Nisa” klubunda (Aşgabat) oýnap, Türkmenistanyň çempiony boldy. 1999-njy ýylyň güýzünde Ukrainada “Elektron” (Romny) we “Neftýanik-Ukrnafta”-da oýnady. 2000-nji ýyldan başlap, ýene Türkmenistana dolandy we “Nisa” hem-de “Köpetdagda” çykyş etdi.

Korž 1994-nji ýyldaky Aziýa oýunlarynyň soňky ýaryşyna gatnaşan Türkmenistanyň milli ýygyndysynda oýnady. Karýerasyny tamamlandan soň, ýurdumyzyň dürli futbol klublarynda tälimçi bolup işledi.

AFK Kubogy — 2022-niň “E” toparçasynyň birinji tapgyrynyň çäklerinde “Köpetdag” — “Hujand” duşuşygynyň ertir, 24-nji iýunda Dolon Omurzakow adyndaky stadionda geçiriljekdigini ýatladýarys. Oýun Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlar.